नशीबवान नवऱ्याच्या बायको मध्ये असतात हे 4 गुण तुमच्या बायको मध्ये आहेत का श्री स्वामी समर्थ

मित्रांनो अस म्हणतात की लग्नानंतर आपल्या नवऱ्याचे भविष्य हे त्याच्या बायको बरोबर जोडलेले असते. जे काही कार्य ती करते त्याच फळ तिच्या नवऱ्यालाही मिळत असत. तसेच नवऱ्याने कोणतेही काम केले तर त्याचे फळ त्याच्या बायकोला मिळत असत. म्हणजेच काय बायोच्या प्रत्येक कार्याचा प्रभाव नवऱ्यावर पडत असतो आणि नवऱ्याच्या प्रत्येक कार्याचा प्रभाव हा बायको वर पडत असतो.

म्हणजेच नवरा बायको लग्नानंतर एकमेकांना पूरक होतात. म्हणून त्यांना एकमेकांच्या हिताचा विचार करावा लागतो. बायकोच्या काही गुणांन बद्धल आज आपण पाहणार आहोत. मित्रांनो असे गुण व अवगुण त्यांच्या पतीवर खूप प्रभाव पाडत असतात आणि त्याच बद्धल आपण आज पाहणार आहोत. महिलांमध्ये असे गन असतात ज्यामुळे त्यांच्या नवऱ्याचे आयुष्य सुखी समाधानी व ऐश्वर्य शाही बनते.

तुमच्या मध्ये हे गुण आहेत का आणि असतील तर खूपच चांगलं आहे. जर हे गुण तुमच्यात नसतील तर हे आत्मसात करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा व आपल्या नवऱ्याचे आयुष्य आनंदाने व समाधानाने परिपूर्ण करा. अस म्हणलं जात की बायका भगवंतांचे प्रत्येक वेळी मनापासून ध्यान करतात स्वामींचे ध्यान करतात व स्मरण करता.

आणि अस पाहिलं जातं की कोणत्याहो धार्मिक पुरुषापेक्षा स्त्रिया प्रत्येक बाबीमध्ये पुढे असतात. मनापासून जी स्त्री भगवंतांचे स्वामींचे पूजन भजन धार्मिक कार्य करते त्या बायकांचे नवरे श्रीमंत व धनवान असतात. म्हणून ज्या स्त्रीया धार्मिक प्रवृत्तीच्या असतात त्याच्या घरावन नेहमी भगवंतांची कृपा असते व प्रत्येक कार्यामध्ये त्यांच्या नवऱ्याला यश मिळतेच.

त्यांच्या वैवाहिक जीवनामध्ये कधीही कलह वादविवाद भांडणे अडचणी कोणतीही कटकट येत नाही. त्यांच्या जीवनात सदैव सुख समाधान असते. परंतु ज्या बायका देवधर्म मानत नाहीत धार्मिक कार्य करत नाहीत देव धर्माचे काही करण्या ऐवजी फक्त स्वतःच नटने मुरडणे यातच धन्यता मानतात आणि भगवंतांच्या सवमीनच्या पूजनाकडे लक्ष देत नाहीत.

त्यांच्या घरातील वातावरण नेहमी नकारात्मक व कलह पूर्ण आणि अडचणींचे असते. त्याच बरोबर बायको जर मनापासून भगवंतांचे इतकं कार्य करत असेल तर नवऱ्याचेही आद्य कर्तव्य आहे. त्यानेही वमीच्या कार्यामध्ये त्यांचा हातभार लावावा. स्वामींची पूजा करावी स्वामींच्या नामाचा जप करावा म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये कधीही दारिद्र्य येणार नाही.

व तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये ऐश्वर्याची प्राप्ती कराल. त्याच शिवाय जी बायको आपल्या नवऱ्याची व आपल्या कुटुंबाची काळजी घेऊन घरातील सर्व कार्य मनापासून करते त्या बायकांवर माता लक्ष्मीचा नेहमी वरदहस्त असतो आणि अशा बायकांचे नवरे खूप आनंदी समाधानी धनवान असतात. परंतु हीच गोष्ट पुरुषांमध्येही लागू होते.

स्त्री पुरुषांसाठी इतकं करत असते तर नवऱ्याचेही आपल्या बायकोची काळजी घेणे आवश्यक आहे. बायकोच्या प्रत्येक कार्यात हातभार लावण्याचा प्रयत्न नवऱ्यानेही केला पाहिजे जर तुमच्या कामाच्या घाई गडबडीत तुम्हाला बायकोला मदत करणे शक्य नसेल. तर तिच्या कामाला प्रोत्साहन तरी द्यावे तिच्या कामाचे कौतुक जरून करावे.

तुमच्या तोंडून ऐकलेल्या 2 कौतुकाच्या शब्दांमुळे पत्नीची काम करण्याची क्षमता वेगाने वाढते व ती जास्त मनापासून घरातील सर्व कामे करते. ज्या घरामध्ये स्त्रीचा मान ठेवला जातो प्रत्येक कार्यामध्ये तिला सहभागी करून घेतलं जातं तिथे स्त्री नेहमी आनंदी व प्रसन्न राहते व अशा घरामधर नेहमी माता लक्ष्मीच वास्तव्य असत. परंतु ज्या घरात नवरा भांडण तंटे वादविवाद करत असेल.

त्या घरामधील बायका स्त्रिया कधीही आनंदी संतुष्ट राहू शकत नाहीत व ज्या घरात गृहलक्ष्मी आनंदी नाही त्या घरात माता लक्ष्मी कधीच राहत नाही. नवरा बायको एकमेकांना पूरक असतील तरच त्यांनी क्येमेकांकडे लक्ष देणे खूप आवश्यक आहे.अस म्हणलं जात की घरी आलेल्या अतिथींची जी स्त्री जी महिला सत्कार करते दारात आलेल्या याचकाला रिकाम्या हाताने परत पाठवत नाही.

गोर गरिबाला सतत मदत करत असते त्या स्त्रियांच्या त्या बायकांच्या घरी नेहमी ऐश्वर्य समृद्धी राहते त्यांचे जीवन नेहमी सुखी समाधानी राहते. ज्या पुरुषांच्या पत्नीमध्ये हे 3 गुण असतात त्यांना साक्षात स्वामी भाग्यशाली मानतात. मित्रांनो अस म्हणलं जात की ज्या घरामधील स्त्रिया भांडकुदळ असतात त्या घरात नेहमी भांडणे होत राहतात.

अशा घरात माता लक्ष्मी कधीच प्रवेश करत नाही म्हणून बायकांनी नेहमी शांत व संयमी राहील पाहिजे तर मित्रांनो हा होता आजचा उपाय.

Leave a Reply

Your email address will not be published.