मृत व्यक्तीचे कपडे घालावेत की नाही, मेलेल्या व्यक्तीचे कपडे घातल्याने काय होत?

नमस्कार मित्रांनो,

आपल्या हिंदू संस्कृतीत कर कोणी व्यक्ती मृत झाली तर त्या व्यक्तीशी निगडित सर्व वस्तू त्या व्यक्तीसोबत दिल्या जातात जसे की त्या व्यक्तीचा चष्मा हातात असलेली छडी छत्री नेहमीच्या वापरात असलेले कपडे आणि या सर्व वस्तू त्या व्यक्तीला अग्निदान दिला की त्यातच समर्पित केल्या जातात यामागे हा हेतू असतो की त्या व्यक्तीचे आत्मा त्या वस्तुसोबत परत येऊ नये कधी कधी असे घडते की एखादी व्यक्ती मृत

झाली की त्या व्यक्तीच्या संपर्कात असलेल्या बहुतेक वस्तूंची अचानक हालचाल होऊ लागते घरात विचित्र अनुभव येऊ लागतात अचानक दाराची कडी वाजते घरातील घरातील एखादी वस्तू दुसरीकडे सरकते हे असे का होते ती मृत व्यक्ती परत आलेली असते का नाही आपण ज्या वस्तूंच्या संपर्कात राहतो त्या वस्तूंना आपली ऊर्जा प्राप्त झालेली असते त्यामुळे त्या वस्तूंची हालचाल होत असते असे म्हणतात की मृत

व्यक्तीचे कपडे जिवंत व्यक्तीने कधीही परिधान करू नये पूर्वीच्या काळी तर मृत व्यक्ती झाल्यानंतर त्याच्याशी संबंधित सर्व वस्तू कपडे सर्व काही अग्निकुंडात टाकून देत असत कधीतरी वापरात आलेले कपडे रक्ताच्या नात्यातील लोकांना दिले जात असत जसे की मुले मुली नातू आणि तरीही हे कपडे त्या व्यक्तीचे वर्षश्राद्ध झाल्यानंतर वापरले जात असत याचे कारण काय असेल याचे खरे कारण हे आहे की त्या व्यक्तीचे

प्रेम ऊर्जा भावना त्या वस्तुशी जोडलेल्या असतात आणि एकदा का ती व्यक्ती मृत झाली की ऊर्जा हळूहळू बाहेर पडू लागते ती व्यक्ती त्या कपड्याद्वारे परत येऊ शकत नाही परंतु त्या व्यक्तीची ऊर्जा या कपड्यांमध्ये सामावलेली आहे ती बाहेर पडताना थोडीशी हालचाल जाणवते आपल्याला ती व्यक्ती आपल्या आसपास असल्याचा भास होतो आणि आपल्याला वाटते की खरोखर ती व्यक्ती आपल्या आसपास आहे म्हणून त्या कपड्यातील

संपूर्ण ऊर्जा बाहेर पडेपर्यंत ते कपडे कोणीही घालू नये जर कोणावर करणी करायची असेल तर आपला एखादा केस किंवा नख आपल्या शरीराचा एक हिस्सा आहे ते जर त्या व्यक्तीला मिळाले तर ते आपल्यावर सहज करणी करू शकतात परंतु त्या व्यक्तीला यापैकी काहीही मिळाले नाही तर ते आपल्या वापरलेल्या कपड्यांचा वापर करूनही आपल्यावर करणीचा प्रयोग करु शकतात कारण त्या कपड्यात आपली ऊर्जा सामावलेली

असते आणि या ऊर्जेमुळे आपण कोणाच्याही जाळ्यात सहज अडकु शकतो इतके या ऊर्जेचे महत्त्व असते म्हणून पूर्वीच्या काळी न धुतलेले कपडे घरातच ठेवले जायचे त्यानंतरही ते आपल्या नजरेत राहतील अशा ठिकाणी वाकवले जायचे आता तसे काही राहिलेले नाही अंगावरून काढलेले कपडे धोब्याकडे धुवायला दिले जातात परंतु हे खूप चुकीचे आहे निदान धोब्याकडे कपडे देण्यापूर्वी ते पाण्यातून बुडवून काढावे

म्हणजे आपली ऊर्जा त्यातून निघून जाईल व पुढे त्यापासून आपल्याला काही धोका होणार नाही आपल्यापैकी अनेकांना असा अनुभव आलेला असेल जर आपण एखाद्या वेळी कोणा दुसऱ्याचे कपडे घातलेले असतील तर आपले विचार व वागणे हे त्या व्यक्ती प्रमाणे झालेले दिसतील हे असे कशामुळे होते तर हे सर्व त्या कपड्यांमधील ऊर्जेमुळे होते म्हणून इतरांचे कपडे आपल्याला घालायचे असतील तर ते एकदा पाण्यातून काढून

वाळवून घ्यावे त्यांनतर ते घालावे आणि मृत व्यक्तीचे कपडे शक्यतो घालुच नये आणि जर कपडे चांगले असतील जास्त वापरलेले नसतील तर ते कपडे त्या व्यक्तीचे वर्षश्राद्ध झाले की त्यांनतर वापरावे म्हणजेच त्या व्यक्तीची ऊर्जा त्या वर्षभरात त्यातून नाहीशी झालेली असतील आणि अशा कपड्यामधून आपल्याला कोणताही धोका नसतो अशाप्रकारे मृत झालेल्या व्यक्तीचे कपडे घालूच नये आणि जर घालायचे असतील तर निदान एक वर्षभर घालू नये त्यांनतर हे कपडे वापरात घ्यावेत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *