उंची वाढण्यासाठी आहारात समावेश करा या खाद्यपदार्थांचा…100% फायदा होईल…

शारीरिक उंची हा प्रत्येकासाठी नेहमीच आकर्षणाचा विषय असतो. कारण ज्यांची उंची कमी असते अशा लोकांना नेहमी इतरांनाकडून हिणवलं जातं. लोकांच्या अशा वागण्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास कमी होतो आणि आपल्यामध्ये कमी आहे अशी भावना त्यांच्या मनात सतत निर्माण होत राहते.

उंची वाढवण्यासाठी बाजारात अनेक स प्लीमेंट मिळतात. मात्र तुमची उंची ही तुमच्या अनु वंशिकतेवर अवलंबून असते. एका ठराविक काळापर्यंत आपली उंची वाढत  असते. आहार आणि व्यायाम शरीराच्या वाढीसाठी फायदेशीर ठरतो. म्हणूनच योग्य वेळी आहारात चांगले बदल करून तुम्ही तुमची उंची नक्कीच वाढवू शकता.

किशोरवयात मुलांना पोष क आणि संतु लित आहार देणं फार गरजेचं आहे. किशोरवयात मुलांची तुमची उंची आणि शरीरात होणाऱ्या बदलावरून त्यांच्या शरीराचा विकास कसा होत आहे हे समजू शकते. या वयात पो षक आहार, नियमित व्यायाम आणि शांत झोप अशी जीवनशैली असेल तर उंची वाढण्यास मदतच होऊ शकते.

यासाठीच तरूण मुलामुलींच्या आहारात योग्य प्रमाणात मिन रल्स, प्रो टिन्स आणि व्हिटॅ मिन्स असतील तर त्यामुळे तुमची उंची नक्कीच वाढू शकते. पण जर योग्य वयात जर शरीराला हे पो षक घटक पुरेशा प्रमाणात मिळाले नाहीत तर तुमच्या शरीराची वाढ खुंटते आणि तुमची उंची कमीच राहते.

प्रो टिन्स

शरीराची वाढ आणि योग्य विकास होण्यासाठी आहारात प्रोटि नयुक्त पदार्थ असावेत. कारण यामुळे तुमच्या शरीरातील विविध पे शी आणि टि श्यूची निर्मिती होत असते. या पे शी आणि टि श्यूजची व्यवस्थित वाढ झाली तर तुमची उंची वाढण्यासाठी मदतच होते.

शरीरातील हाडे, स्ना यू, टी श्यूज, अवयव, त्व चा आणि दातांची वाढ होण्यासाठी प्रो टिन्समधील अ मिनो ऍ सिड हा घटक उपयुक्त ठरत असतो.

प्रो टिन्समुळे प चनक्रिया, श्वस नक्रिया अशा शारीरिक क्रियांना चालना मिळते. म्हणूनच आहारात मासे, दूध, अंडी, विविध प्रकारच्या डाळ यांचा समावेश करा.

म्हणजे तुमच्या शरीराला पुरेसे प्रो टिन्स मिळतील आणि शरीराची उंची वेळीच योग्य प्रमाणात वाढेल.

मिनरल्स

मिन रल्स  अथवा खनि जयुक्त आहारातून तुम्हाला मॅग्ने शियम, फॉ स्फरस, फ्लूओ रॉईड, आ योडिन, लो ह अशा खनि जांचा पूरवठा होत असतो.

या मि नरल्सचा शारीरिक उंची वाढण्यासाठी फायदाच होतो. कारण अशा पदार्थांमधून तुमचा सर्वांगिण विकास होतो.

कॅल शियम हे उंची वाढण्यासाठी लागणारे एक अतिशय महत्वाचे आणि उपयुक्त ख निज आहे. कॅल शियममुळे हाडांचा विकास होतो.

जर तुम्ही उत्ते जक पेय, तळलेले आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ, सा खरयुक्त पदार्थ. कॉ फी,अती तिखट पदार्थ खात असाल तर यामुळे तुमच्या शरीरात कॅ लशियमचा पूरवठा कमी होतो. ज्याचा विपरित परिणाम होऊन तुमची वाढ आणि उंची खुंटते.

म्हणूनच असा आहार घ्या ज्यातून तुम्हाला सर्व प्रकारची मिन रल्स मिळतील.

व्हिटॅमिन्स

हाडांची वाढ आणि विकास होण्यासाठी शरीराला व्हिटॅ मिनयुक्त आहाराची गरज असते. जर आहारात व्हिटॅ मिन्सची कमतरता असेल तर त्याचा परिणाम तुमच्या वाढीवर होतो.

तुमच्या शरीराने आहारातील कॅल शियम शोषून घ्यावे यासाठीही व्हिटॅ मिन्स गरजेचे असतात. उंची वाढण्यासाठी व्हिटॅ मिन डीची गरज असतेच पण त्यासोबतच तुम्ही असा आहारही घ्यायला हवा ज्यातून तुम्हाला व्हिटॅ मिन ए, व्हिटॅ मिन बी 1, व्हिटॅ मिन बी 2, व्हिटॅ मिन सी, व्हिटॅ मिन एफचा पूरवठा होईल.

कारण यामुळेही तुमच्या  उंचीवर परिणाम होऊ शकतो. सर्व प्रकारच्या फळं आणि भाज्यांमधून तुम्हाला पुरेसे व्हिटॅ मिन्स मिळू शकतात.

शरीराला पुरेसे व्हिटॅ मिन्स, कॅल शियम आणि मिन रल्स मिळण्यासाठी आहारात दूध, दुधाचे पदार्थ, फळं आणि भाज्या, चिकन, सर्व प्रकारची तृणधान्य, कडधान्य आणि डाळ, अंडी, सोयाबीन आणि ओ ट्सचा जरूर समावेश करा. 

माहिती आवडली असेल तर मित्रांसोबत शेयर करा.

अशाच माहितीपूर्ण लेखांसाठी आताच आपले पेज लाइक करा…

Leave a Reply

Your email address will not be published.