प्रत्येक मुलीला मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचे महत्त्व माहीत असायलाच हवं…फोटोवर क्लीक करून जाणून घ्या…

मासि क पाळी प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यातील एक नैसर्गिक अवस्था आहे, तरीही याबद्दल अद्यापही क्वचितच चर्चा केली जाते. एखादी महिला आपल्या आयुष्यातील 1800 दिवसांपेक्षा जास्त काळ मा सिक पाळीमध्ये घालवते. दुसऱ्या शब्दात बोलायचं झालं तर, तिच्या आयुष्यातील सुमारे 5 वर्षे र क्तस्त्रा वातच घालवावी लागतात.

मा सिक पाळी ही सामान्य शारीरिक प्रक्रि या असूनही, समाजामध्ये मा सिक पाळीबद्दल माहितीचा अभाव आणि अनेक गैरस मज असल्याचं दिसून येतं.

यामध्ये जागरूकतेचा अभाव असल्यामुळे अशा मुलींमध्ये गं भीर धो का उद्भवू शकतो. मा सिक पाळीच्या वेळी स्वच्छता पाळणं खूपच गरजेचं असतं.

पण तुम्हाला माहीत आहे का, आपल्या देशात सॅ नि टरी पॅ ड स्वतः तयार केलेले नॅ पकिन्सचा विवाहित स्त्रियांपैकी फक्त 15% स्त्रिया याचा वापर करतात.

मा सिक पाळीच्या दिवसांमध्ये नक्की काय स्व च्छता पाळायला हवी आणि याचं काय महत्त्व आहे जाणून घेऊया.

मासिक पाळीच्या वेळी वापरल्या जाणा-या पद्धती

सॅ नि टरी नॅ पकिन्स

कापसापासून बनविलेले सॅ निटरी पॅ ड

कॉ टन क्लॉ थ्स

मे न्स्ट्रुए ल टॅ म्प न्स

मे न्स्ट्रु एल क प

आरो ग्यासाठी वापरल्या जाणारे प्रमुख निर्धा रण घटक हे पुढील प्रमाणे विभागली गेली आहे, उच्च माध्यमिक शिक्षण, १८ वर्षानंतर महिलेचे लग्न झालेले असणे आणि शहरी भागात राहणारी.

आदिवासी समाजातील महिला, अनुसूचित जा तीच्या स्त्रियांच्या तुलनेत स्व च्छतेचा वापर अधिक करतात. शौ चालय सुविधा असलेल्या स्त्रिया मा सिक पाळीच्या वेळी स्व च्छता पद्धती वापरतात.

वैयक्तिक स्व च्छतेबद्दल जनमानसामध्ये न बोलणाऱ्या महिला काळजी घेतात. खुलेपणाने न बोलणाऱ्या महिला या स्व च्छतेची काळजी घेतच नाहीत.

मा सिक पाळीच्या काळात सॅ निट री पॅ डच्या वापरास उत्ते जन देण्यासाठी तसेच जागरूकता, परवडणारी पॅ ड आणि गोप नीयतेवर त्वरित लक्ष देणं आवश्यक आहे.

बऱ्याच ठिकाणी महिला मा सिक पाळीच्या दिवसात घरगुती कापड वापरतात. पण त्या कापडाने त्रास होतो हे बऱ्याच महिलांना लक्षात येत नाही.

कारण असे कपडे कितीही धुतले तरीही स्वच्छ धुतले जात नाहीत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे नि र्जन ठिकाणी आणि कुबट वातावरणात असे कपडे वाळवले जातात.

त्यामुळे अशा कपड्यांना थेट सू र्यप्रकाश मिळत नाही. ही गोष्ट खूपच आश्चर्याची आहे की, भारतात सुमारे 1% महिला मा सिक पाळीच्या वेळी काहीही वापरत नाहीत.

महत्वाचे घटक

र क्तस्त्राव कमी असल्यासदेखील पॅ ड वारंवार बदलायला हवे.

वापरलेले पॅ ड पेपरमध्ये गुंडाळून फेकून द्यावे.

आपत्कालीन परिस्थितीतही पॅ ड हे प र्समध्ये साठवू नका, जरी आपण स्टोअर करत असाल तर ते कागदामध्ये गुंडाळून ठेवा.

आपण सुती कापड वापरत असल्यास, असे कपडे व्यवस्थित धुवा आणि सूर्यप्रकाशात वाळवा.

कपडे बंद खोलीत, निर्जन ठिकाणी आणि अनै सर्गिक ठिकाणी सुकवू नका.

भरपूर प्रमाणात पाणी प्या.

मुलींसाठी ड स्ट बि न्स, पाणी, वेगवेगळ्या शौचा लयांची उपलब्धता, स्व च्छता पॅ ड आवश्यक आहेत.

मासिक पाळी चालू असताना स्वच्छता न केल्यास-

आरटी आय आणि यो नि सं सर्ग होण्याची शक्यता जास्त असते.

ए लर्जी.

प्रजन नक्षम संक्र मण.

यामुळे आई हो ण्यात बाधा येते.

किशोरवयीन मुलींना मा सिक पाळी स्व च्छता आणि प्रज नन ट्रॅ क्ट इन्फे क्श नचा धोका कसा असतो हे जाणून घेणं खूप महत्वाचं आहे.

प्रशि क्षित शाळा नर्स, आरो ग्य कर्म चारी, शैक्षणिक दूर दर्शन कार्यक्रम आणि इतर बरेच लोक यासारख्या किशो रवयीन मुलींना योग्य मा सिक पाळी स्व च्छतेचा संदेश प्रसारित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.

गरिबी, डि स्पोजेबल से नेटरी पॅ ड्सची अधिक किंमत आणि काही प्रमाणात अज्ञानामुळे लोक बाजारात उपलब्ध मा सिक स्त्रियांचा वापर करण्यास अडथळा येत असल्याचे दिसत आहे.

तरूण वयातील मुलींमध्ये जागरूकता करण्यासाठी विविध कार्यक्रम आखले जाऊ शकतात. पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रत्येक महिलेपर्यंत मा सिक पाळीच्या स्वच्छ तेचं महत्त्व पोहचायला हवं.

माहिती आवडली असेल तर लाइक करून मैत्रिणींसोबत शेयर करा.

अशाच पोस्ट मिळवण्या साठी आताच पेज लाइक करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.