हॉटेल लॉज ट्रायल रूम मध्ये लपवलेला छुपा कॅमेरा असा ओळखा

मित्रांनो आजकाल हिडन कॅमरा म्हणजे छुपा कॅमेरा वापरून महिलांचे व मुलींचे नको असलेल्या अवस्थेतील फोटो काढले जातात. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केली जाते आणि मग अनेक वेबसाईट्स वर हे फोटो आणि विडिओ व्हायरल केले जातात. मित्रांनो जर तुम्ही सुद्धा प्रवास निमित्त एखाद्या हॉटेलमध्ये किंवा लॉजमध्ये थांबणार असाल.

किंवा एखाद्या कपड्याच्या दुकानात चेंजिंग रूम म्हणजे ट्रायल रूमचा वापर करत असाल. तर मित्रांनो या गोष्टीकडे अगदी गांभिर्याने लक्ष द्या. आज एमही तुम्हाला अश्या काही टिप्स सांग नार आहोत. की ज्या द्वारे तुम्ही ओळखू शकल की त्या रूममध्ये किंवा त्या ट्रायल रूममध्ये छुपा कॅमेरा तर नाहीना अगदी साध्यासोप्या टिप्स आहेत.

ज्या फोल्लोव करा तुमचा आणि तुमच्या कुटुंबाचे रक्षण करा. मिट्रेननो टीप नंबर 1 तुम्ही ज्या रूममध्ये थांबलेला आहात तेथे गेल्या नंतर सर्व लाईट्स ऑफ करा सर्व लाईटी बँड करा आणि त्या खोलीमध्ये किंवा ग्रीन लाईट दिसते का याचे जरा निरीक्षण करा. जर त्या रूम मदगये लाल रंगाचे लाईट चमकत असेल.

किंवा हिरव्या रंगाची लाईट जर चमकत असेल तर लक्षत ठेवा ती जी लाईट आहे तो जो छोटासा दिवा आहे तो कॅमेरा असू शकतो. टीप नंबर 2 तुम्ही ज्या रूम मध्ये गेलेला आहात त्या रूमच्या दरवाज्याला असकेला हँडल एकदा चेक करा. जवळजवळ 50% केसेस मध्ये या हँडल्लाच किंवा जे हुक्क दरवाज्याला असत.

त्या हुक्कला आणि हँडलला हे हिडन कॅमेरे ऍट्याच केलेले असतात. तर त्याच बारकाईने निरीक्षण करा. टीप नंबर 3 मित्रांनो ही जे हिडन कॅमेरे असतात त्यांना त्यासोबत एक मायक्रो फोन सुद्धा ऍट्याच केलेला असतो आणि या मायक्रो फोनचा अगदी बारीक स आवाज हा सतत येत राहतो.

आणि म्हणून रूममध्ये गेल्या बरोबर सर्व लाईट्स तर तुम्ही ऑफ करणारच आहात मात्र त्याच बरोबर अगदी बारकाईने कान लावून जरास एखादा आवाज येतोय का हे जरासा पहा असा आवाज जर येत असेल. तर त्या गोष्टीकडे गांभीर्याने लक्ष द्या. टीप नंबर 4 मित्रांनो प्रत्येक रूममध्ये तुम्हाला आरसा हा सापडेलच आणि विशेष करून ज्या टायल रूम्स असतात.

जिथे आपण कपडे चेंज करतो त्या ठिकाणी तर आरसा लावलेला असतोच. मित्रांनो कधीकधी हे आरसे फसवे असतात कारण हे आरसे आरपार असतात. या आरस्याच्या पाठीमागे कॅमेरे लावलेले असतात कॅमेरे लपवलेले असतात. तर मित्रानो हे कसं ओळखणार की हा आरसा आरपार आहे की नाही.

त्यासाठीची टेस्ट म्हणजे त्या अरस्याच्या आपलं एक बोट चिकटवा एक बोट त्या अरस्यावरती ठेवा. आपलं बोट आणि त्या आरस्यात दिसणार बोटाच चित्र यामध्ये जर ग्याप दिसला यामध्ये जर अंतर दिसलं तरच हा आरसा आहे. जर हा ग्याप दिसला नाही अरस्यातल बोट आणि तुमचं बोट अगदी एकमेकांना चिकटल तर लक्षत ठेवा हा आरसा नाहीये.

कारण हा आरसा आरपार आहे पलीकडुन पलीकडच्या वयक्तीच्या काय घडतय रूममध्ये हे सर्व काही दिसत आहे. तर ही एक टेस्ट अतिशय महत्वाची आहे ट्रायलं रूम च्या बाबतीत. मित्रांनो टीप नंबर 5 आपल्या रुमचे सर्व कोपरे चेक करा. बरेचसे हिडन कॅमेरे हे जे कॅमेरे असतात हे कोपऱ्यावरच लावलेले असतात.

त्यामुळे कोपरे अगदी बारकाईने पहा आणि मित्रांनो शेवटची टीप आपल्या रूमचा जो दरवाजा आहे त्या दरवाज्या खाली कुठेही फट नाहीना कुठेही स्पेस नाहीना हे चेक करा. आजकाल अगदी लहान लहान कॅमरे मिळतात की तूम्ही रूममध्ये गेल्या नंतर या खालच्या फटीतून हे कॅमेरे अलगत आतमध्ये सरकवले जातात.

आणि आतील सर्व घडामोडी रेकॉर्ड केल्या जातात फोटो काढले जातात. तर अश्या या आपल्या दरवाज्या खाली फट नाहीना स्पेस नाहीना याची सुद्धा काळजी घ्या. मित्रांनो हे सर्व झालं मात्र काही उपाय खूप चांगले उपाय यावरती आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे जरासा महाग आहे मात्र हिडन कॅम डिटेक्टर नावाचा एक डिवाईस मिळत.

हिडन कॅम डिटेक्टर हे डिवाईस विकत घेऊ शकता. हे डिवाईस विकत घेतल्यानंतर ते तुम्हाला सांगेल की तुमच्या रूममध्ये कुठे हा असा हिडन कॅमरा आहे की नाही. ते जर शक्य नसेल तर काही मोबाईल अँप्स मिळतात. उदारणार्थ बॉडीगार्ड या नावाच एक मोबाईल अँप आहे.ते अँप सुद्धा तुम्ही वापरू शकता.

मात्र ते इतकं रिलायबल नाहीये इतकं विश्वास पत्र नाहीये. मित्रांनो एक अतिशय चांगला उपाय यावरती असा आहे की तुम्ही रुममध्ये गेल्या नंतर जर तुमच्या मोबाईलचा नेटवर्क गायब झाला म्हणजे आपण म्हणतोना ज्या काड्या असतात नेटवर्क दाखवणाऱ्या काड्या या काड्या जर कमीजास्त होऊ लागल्या किंवा जर नेटवर्क गायब झाल.

तर मित्रांनो लक्षात ठेवा त्या रुममध्ये 100% हिदन कॅमेरा आहे. मिटरणो रूमच्या बाहेर गेल्यानंतर रेंज येते मात्र रूममध्ये गेल्यानंतर गायब होत असेल तर ही शंका घेण्यास एक खात्रीशीर बाब आहे किंवा रूममध्ये गेल्यानंतर जर कॉल लागत नसेल कॉल होत असेल कड्यातर दिसतात रेंज तर दिसते.

पण कॉल होत नाहीये अश्या वेळीसुद्धा समजूनजा की त्या रूममध्ये हिडन कॅमेरा लावलेला आहे. तर मित्रांनो या सर्व गोष्टींची काळजी घ्या आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी आपणच घ्यायची असते.

Leave a Reply

Your email address will not be published.