खोकल्यासाठी घरच्या घरी तयार करा होममेड कफ सिरप… 100% उपयुक्त…

वाताव रणात झालेले बदल आणि इनफे क्शन यामुळे स र्दी, खोक ला अशा स मस्या डोकं वर काढतात.

सध्या  कोरो नाच्या भितीमुळे साधा  स र्दी, खो कलाही चिंतेची बाब वाटू शकते. यासाठीच स र्दी खो कल्यावर लगेच उप चार करायला हवेत.

जर तुम्हाला साधं इन फेक्शन अथवा वातावरणात बदल झाल्यामुळे स र्दी खोक ल्याचा त्रास जाणवत असेल तर अगदी घरच्या घरी नैस र्गिक घटकांनी तुम्ही यासाठी उप चार करू शकता.

यासाठीच जाणून घ्या हो ममेड क फ सि रप कसे तयार करावे, ते घरीच तयार करण्यासाठी कोणते साहित्य वापरावे आणि सिर प घेण्याचे योग्य प्रमाण किती असावे.

हो ममेड क फ सिर पचा उपयोग

हो ममेड क फ सिर पने तुम्ही घरीच तुमचा खो कला कमी करू शकता. खो कला पूर्णपणे बरा होण्यासाठी त्याचे कारण शोधणे गरजेचं आहे.

मात्र होममे ड क फ सिर पमध्ये सर्व नैस र्गिक घटक असल्यामुळे त्याचा कोणताही दुष्प रिणाम तुमच्या शरी रावर होत नाही.

या क फ सि रपमुळे तुम्हाला चांगला आराम मिळतो आणि साधा स र्दी खो कला असेल तर तो लगेच कमी होतो.

हो ममेड क फ सि रप तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य

आले
मध
लिंबू

आलं, मध आणि लिंबामध्ये नैस र्गिक अँ टि इन फ्लै मटरी, अँ टि व्हा यरल, अँ टि ऑ क्सि डं ट आणि विषा णूंचा ना श करणारे घटक असतात ज्यामुळे तुमचे इन फेक्शन पासून सं रक्षण होते.

आल्याचा मोठा तुकडा घ्या आणि तो स्वच्छ धुवून त्याचे छोटे छोटे तुकडे करा.

लिंबू किसून घ्या. एक कप पाण्यामध्ये पाव कप आल्याचे तुकडे आणि दोन चमचे लिंबाचा कीस टाका.

पाच ते दहा मिनीटे ते चांगले उकळून घ्या. एक कप मध थोडे को मट करून घ्या आणि या पाण्यात मिसळा. त्यानंतर दोन लिंबाचा रस त्यामध्ये मिसळा.

मि श्रण थंड होऊ द्या तुमचे हो ममेड क फ सि रप तयार आहे.

हो ममेड क फ सि रप घेण्याचे प्रमाण

हो ममेड क फ सिर प घेण्याचे विशेष प्रमाण नाही. कारण याचे कोणतेही दुष्परि णाम होत नाहीत.

मात्र पाच वर्षांच्या खालील मुलांना तुम्ही एक अथवा अर्धा चमचा हो ममेड क फ सिर प दिवसातून दोन ते तीन वेळा देऊ शकता.

पाच वर्षांच्या वरील मुलांना तुम्ही हे सि रप दिवसातून दोन ते तीन वेळा दोन मोठे चमचे देऊ शकता.

आणि बारा वर्षांच्या वरील लोकानी दर चार तासांनी दोन चमचे हो ममेड क फ सि रप घेण्यास काहीच हरकत नाही. कारण यामुळे हळूहळू तुमचा क फ पातळ होतो आणि  खो कला कमी होतो. 

हो ममेड क फ सिर प बाबत काही महत्त्वाच्या टि प्स

तुम्ही हो ममेड क फ सिरनप आयत्यावेळी तयार करू शकता अथवा जास्तीचे तयार करून फ्री जमध्ये साठवून ठेवू शकता.

हो ममेड क फ सि रप तयार करण्यासाठी सें द्रिय आणि चांगल्या गुणवत्तेची मध वापरा. ज्यामुळे लहान मुलांसाठी हे हो ममेड क फ सिर प गुण कारी ठरेल.

जर तुमच्याकडे ताजे अथवा फ्रेश आले नसेल तर तुम्ही आल्याऐवजी सुंठ वापरू शकता.

मोठयांसाठी हो ममेड क फ सिर प तयार करत असाल तर तुम्ही यामध्ये कांदा, लसूण आणि का ळीमिरीचाही वापर करू शकता.

माहिती आवडली असेल तर मित्रांसोबत शेयर करा.

अशाच माहितीपुर्ण लेखांसाठी आताच आपले फेसबुक पेज लाइक करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.