हे लावताना केस गळणे बंद होतील पटपट केस लांब होतील केस चमकतील भारी होतील

नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, आज मी आपल्यासाठी केसांसाठी भरपूर वेगवेगळे प्रोडक्स वापरून देखील केस गळत असतील

पौ’र्णिमेला करा यातील कोणताही एक दोन उपाय चम’त्कारिक उपाय आयुष्यात दुः ख ग’रिबी राह’णार नाही

श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ सद्गुरु उद्या पौर्णि’मा आहे हे सगळ्यांनाच माहिती आहे