लक्ष्मीपूजना पूर्वी घराबाहेर काढा ‘या’ 10 वस्तू, तुमच्याही घरी असतील या वस्तू तर आधी काढा बाहेर…


अचानक आपल्या जीवनात काही बदल घडतंय, दिवस वाईट जातंय, रोज काही न काही नका रात्मक घडतंय तर सावध होऊन जा. असे होत असल्या आपल्या घरातील वस्तूंवर नजर घाला.

कदाचित घरातील काही वस्तू वाईट परि णाम घडवून आणत असतील. आता दिवाळीची साफ सफाई करत असताना या वस्तू आधी बाहेर काढा.

भारतीय वास्तुशा स्त्राप्रमाणे घरात काय वस्तू ठेवायला हव्या आणि काय नाही हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. एखाद्याला एका लहानश्या वस्तूमुळे अड थळे येतात. लक्षात असू द्या की निर्जी व वस्तूमध्येही आपली एक ऊ र्जा असते.

चला पाहू या कोणत्या आहे त्या वस्तू ज्या घरात ठेवू नये. ज्या ठेवल्यामुळे जीवन दुखी होतं.

तुटक्या फुटक्या वस्तू

तुटके फुटके भांडी, काच, आरसा, इले क्ट्रिक सामान, फोटो, फर्निचर, पलंग, घडी, दिवा, कुंचा, कप व इतर असे कोणतेही सामान घरात ठेवणे उचित नाही.

याने घरात नकारा त्मक ऊ र्जा निर्माण होते आणि व्यक्तीला मा नसिक त्रास झेलावा लागतो. या वस्तूंमुळे वास्तू दो ष उत्पन्न होत असून अश्या ठिकाणी लक्ष्मी वा स करत नाही.

हे फोटो ठेवू नये

महाभारताच्या युद्धातील चित्र, नटराजची मूर्ती, ताजमहालाचे चित्र, बुडत असलेली नाव किंवा जहाज, फवारे, जंगली जनावरांचे चित्र, काटेदार झाडांचे चित्र घरात लावू नये. याने मनावर वाईट परिणाम होते आणि सतत या फोटोंना पाहिल्यामुळे नका रात्मक भाव विकसित होतात. ज्याने जीवनात चांगल्या गोष्टी घडणे बंद होऊन जातं.

असे म्हणतात की महाभारताच्या चित्रामुळे घरात क्लेश वाढतो. नटराजची मूर्ती ठेवणे विना शाचा प्र तीक आहे. ताजमहाल एक कबर आहे त्यामुळे याने मान सिकता नका रात्मक होते. बुडत असलेल्या जहाजाचे चित्र आपले सौभाग्य बुडवून देतं. याने सं बंध बिघडतात.

फवारेचे चित्र लावल्याने घरात येणारा पैसा वाहत्या पाण्यासारखा वाहून जातो. तसेच जंगली जनावरांचे चित्र लावल्याने घरातील लोकांचे स्वभावही तसेच होऊ लागतात. आणि काटेदार झाडं आपल्या जीवनात काटे पेरतात.

म्हणूनच फोटो किंवा पेंटिंग लावताना वा स्तूकडे लक्ष द्यायला हवे. वाळलेले झाडं, उजाडलेले गाव, पसरलेले घर व इतर चित्र कलात्मक वाटतं असले तरी त्याने नका रात्मकता पसरते.

जुन्या किंवा फाटक्या कपड्याची पोटली

अधिकश्या लोकांकडे घरातील अलमारी किंवा दिवाण पेटीत जुन्या कपड्यांची पोटली असते. अनेक अनुप योगी कपडे लोक अलमारीतल्या खालील बाजूला ठेवून देतात.

फाटक्या चादरी आणि कपड्यामुळे घरात नका रात्मक ऊ र्जा निर्मित होते. असे वस्त्र दान केले पाहिजे किंवा त्यांचा तात्काळ इतर कामांमध्ये वापर केला पाहिजे.

भंगार

लोकं घरात अटाळा किंवा भंगार जमा करून ठेवतात. यासाठी वेगळी भंगार खोली असायला हवी. जुने तुटके फुटके जोडे चपला आपल्या पुढे वाढण्यापासून थांबवतात. यांना आ‍धी घरातून बाहेर काढा.

घरातील गच्चीवर पडलेला भंगारदेखील पैश्याच्या कमीला कारणीभूत ठरतं. गच्चीवर भंगार किंवा फालतू सामान मुळीच ठेवू नाही. याने कुटुंबातील लोकांच्या म नावर वाईट परिणाम होतं. याने पि तृदोष उत्पन्न होतं.

अप वित्र पर्स किंवा तिजोरी

कधीही फाटलेला पर्स वापरू नये. पर्स किंवा तिजोरीत पवित्र वस्तू ठेवाव्या. पर्समध्ये किल्ली किंवा कोणत्याही प्रकाराची अप वित्र वस्तू ठेवू नये. पर्स आणि तिजोरीत देवाचे चित्र ठेवू शकतात. पूजेची सुपारी, श्रीयंत्र, कुबेर यंत्र इतर वस्तूदेखील ठेवू शकतात.

तुटलेली किंवा खुली अलमारी

घरात तुटलेली किंवा खुली अलमारी ठेवू नाही. अशी अलमारी ठेवल्याने कार्यात अड थळे येतात. आणि पैसा पाण्यासारखा वाहून जातो.

खं डित मूर्ती किंवा चित्र

देवी देवतांचे खं डित फोटो किंवा मूर्ती ठेवल्याने आर्थिक कष्ट होतात. म्हणून त्यांना पवित्र नदीत वाहून दिले पाहिजे. तसेच देवी देवतांचे फोटो घर सजवण्यासाठी कामास घेऊ नये. त्याची संख्या आणि स्थान निश्चित हवं.

याव्यतिरिक्त निर्मा ल्य घरात ठेवू नये याने अशु भ फल प्राप्त होतं. तसेच आपण वाईट नज रेपासून वाचण्यासाठी लिंब मिरची वापरत असाल तर प्रत्येक आठवड्यात ते हटवून नवीन लावायला हवे.

कोळी जाळं

घरात कोळी जाळं बघितल्याक्षणी स्वच्छ करावे. अनेक लोकांना वाटतं की जाळं साफ करणे म्हणजे घर तोडणे पण असे नाही. कोळी ते जाळं शिकार फसवण्यासाठी विणते म्हणून हे जाळं घरात असणे योग्य नाही.

प्ला स्टि क सामान

सध्या प्ला स्टि कच्या वस्तूंचा क्रेझ वाढला आहे. किचनमधील डबे, पाण्याच्या बाटल्या, प्ला स्टि कच्या पिशव्या पूर्ण घरात जागोजागी प्ला स्टि कच्या वस्तूंचा ढिगारा दिसतो. पण याने नका रात्मकता तर पसरतेच पण हे आरो ग्यासाठीही हानि कारक आहे.

या वस्तू वापरण्याने त्यातील वि षारी त त्त्व शरीरात पोहचतात आणि कँ सर सारख्या भ यावह रो गाला कारणीभूत ठरतात.

दगड किंवा नग

अनेक लोकं आपल्या घरात डेकोरेटिव दगड, नग, अंगड्या किंवा ताबीज अश्या वस्तू कुठेही ठेवतात. पण या वस्तूमुळे फायदा होतं आहे की नुकसान हे माहीत नसलं तर अश्या वस्तू आधी घरातून बाहेर काढायला हव्या.

माहिती आवडली असेल तर मित्रांसोबत शेयर करा, तुमचा एक शेयर त्यांचं जीवन सुखी बनवू शकतं.

अशाच सुखी जीवनसाठी वास्तू दो ष दूर करणाऱ्या टि प्स मिळवण्यासाठी आताच आपले फेसबुक पेज लाइक करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.